npkid.com.

Публичная информация

Доступ до публічної інформації забезпечується згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації обласним наркологічним диспансером здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з Законом України „Про доступ до публічної інформації”, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Для оформлення інформаційного запиту необхідно обов’язково вказати:

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • підпис і дату.

Адреса, за якою необхідно направляти письмові запити:

83058, м. Донецьк, вул. Лівобережна, 37, обласний наркологічний диспансер.

Відповідальна особа з організації доступу до публічної інформації:

КОНОНЕНКО Ігор Миколайович — заступник головного лікаря з лікувальної роботи.

Контактний телефон (062) 306-25-13

Закон України про доступ до публічної інформації

Порядок складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію

Форма запиту на отримання публічної інформації

РНЦ © 2008 - 2020